פרסומים

יהיה בסדר בליל הסדר!

יהיה בסדר בליל הסדר!

דווקא עכשיו!הערבות והדאגה הם לא סתם מילהכבכל שנה ושנה אנו ממשיכים לתת מכל הלב והנשמה..פנייה נרגשת!בעקבות משבר הקורונה והאבטלהמשפחות רבות אינן עומדות תחת הנטלבמיוחד לפני חג הפסחופונות אליכם, אנא פתחו את הלבלמען אלו שאין להם!השנה מחלקת העמותה תוי מזון ושוברי קנייה איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק

נסיעה לקברות צדיקים, לנשים ולנערות

אי”ה ביום רביעי כ”ח תמוז (15.07.15) שעת יצאיה 07:30 מראש העין

עולם החסד ייבנה

אקטואליה, העוצמה שנפרסום ספטמבר 2014

עמותת החסד בעיר – פעילות עניפה

אקטואליה בראש העין, עצומה אפריל 2015